fbpx

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

เป็นการรักษาทางทันตกรรมที่นอกจากจะเน้นเรื่องการรักษาทางด้านสุขภาพและการใช้งานของฟันแล้ว ยังเน้นถึงการพัฒนารูปร่าง สี การเรียงตัวของฟัน และรอยยิ้มอีกด้วย ซึ่งจะครอบคลุมถึงการรักษาทางทันตกรรมหลายประเภท ได้แก่

 • การฟอกสีฟัน
 • การอุดปิดช่องว่างระหว่างฟันด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน
 • การทำเคลือบฟันเทียม
 • การผ่าตัดตกแต่งเหงือก

การฟอกสีฟัน

เป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาสีฟันที่เหลืองหรือหม่นหมอง จากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุที่มากขึ้น คราบอาหารและเครื่องดื่ม คราบบุหรี่ หรือผลข้างเคียงจากยาบางชนิด

การฟอกสีฟันที่คลินิกโดยทันตแพทย์
การฟอกสีฟันด้วยระบบ Cool light นี้สามารถทำและเสร็จภายใน 45นาที โดยผู้เข้ารับบริการสามารถเห็นความแตกต่างได้หลังการรักษา

ขั้นตอนการฟอกสีฟันในคลินิก

 • ทันตแพทย์จะทำการขัดฟันเทียบสีฟันและถ่ายภาพก่อน เริ่มฟอกสีฟัน
 • ทันตแพทย์จะใส่เครื่องมือและวัสดุเพื่อป้องกันริมฝีปาก เหงือก และเนื้อเยื่ออ่อนต่างๆ
 • ทาน้ำยาฟอกสีฟันลงบนผิวฟัน
 • ฉายแสงเพื่อกระตุ้นการทำงานของน้ำยา โดยจะฉายแสงทั้งหมด 3 รอบ รอบละ 15 นาที
 • ทันตแพทย์จะล้างน้ำยา และรื้อวัสดุที่ใช้กันเนื้อเยื่อต่างๆออก ทำการถ่ายรูปและเทียบสีฟัน ภายหลังจากฟอกสีฟันเสร็จเรียบร้อย

ข้อดี

 • รวดเร็วและสามารถเห็นผลได้ทันที โดยใช้เวลาเพียง 45 นาที
 • ใช้แสง cool light ที่สามารถปรับความเข้มของแสงได้ ตามความเหมาะสม
 • ไม่มีความร้อนทำให้ลดโอกาสการเกิดการเสียวฟัน

การอุดปิดช่องฟันห่าง

ฟันห่างเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

 • ขนาดของฟันกับขากรรไกรไม่สมดุลกัน
 • พฤติกรรมบางอย่าง เช่น การเอาลิ้นดุนฟัน, การดูดนิ้วตอนเด็ก หรือการกลืนน้ำลายผิดวิธี
 • ฟันบางซี่หายไป ทำให้ฟันล้มหรือมีการเคลื่อนที่ของฟัน
 • เอ็นยึดร่องเหงือกมีขนาดใหญ่หรืออยู่ใกล้ฟันมากเกินไป เนื่องจากฟันห่างเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนั้นวิธีการแก้ไขก็จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิดฟันห่าง ทั้งนี้หากสาเหตุของฟันห่างนั้นไม่ซับซ้อน สามารถแก้ไขด้วยการอุดปิดช่องฟันห่างด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟันได้

การศัลยกรรมตัดแต่งเหงือก

การตกแต่งเหงือกให้ได้รูปร่างที่เหมาะสมและสวยงามรับกับรูปทรงของฟัน ทำให้มีรอยยิ้มที่สวยขึ้น โดยปกติจะทำกับฟันหน้า เพื่อทำให้ระดับเหงือกมีความสมดุลกัน หรือทำร่วมกับฟันที่จะต้องทำครอบฟันหรือเคลือบฟันเทียมเพื่อปรับระดับเหงือกให้สมดุลกับฟันซี่ข้างคียง โดยจะทำในเหงือกที่มีลักษณะสูงต่ำไม่เท่ากัน เหงือกยาวลงมาคลุมตัวฟันมากเกินไป ทำให้เวลายิ้มแล้วเห็นเหงือกเยอะเกินไปหรือทำให้ดูฟันสั้นเกินไป

ขั้นตอนการรักษา

 1. ทันตแพทย์จะตรวจและประเมิณสภาพฟัน จากนั้นจะกำหนดจุดที่เหงือกก่อนการผ่าตัดร่วมกับการใช้ยาชา
 2. ตัดแต่งเหงือกให้ได้รูปร่างที่เหมาะสมและสมดุล ในบางรายอาจมีการกรอกระดูกใต้เหงือกเล็กน้อย
 3. เย็บแผลเพื่อให้เหงือกอยู่นิ่งๆ ทันตแพทย์จะให้คำแนะนำหลังการผ่าตัดและนัดเพื่อเช็คแผล

การทำเคลือบฟันเทียมด้วยเซรามิก

การทำเคลือบฟันเทียมหรือวีเนียร์ เป็นการติดแผ่นเซรามิกที่มีความบาง และใสบริเวณผิวด้านหน้าของฟันเพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติของฟัน สามารถเปลี่ยนฟันที่มีปัญหาให้มีสีและขนาดที่สวยงาม รวมทั้งเพิ่มความแข็งแรงและทนทานให้แก่ผิวฟันอีกด้วยการเคลือบผิวฟันด้วย จึงเป็นการรักษาที่เป็นที่นิยมอย่างมาก ความผิดปกติของฟันที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการทำเคลือบฟันเทียม

 • แก้ไขปัญหาฟันห่าง
 • ฟันที่ผุด้านหน้า
 • ฟันกร่อน
 • ฟันสึก หรือแตกหัก
 • ฟันที่บิดหมุนหรือเรียงผิดตำแหน่ง
 • ฟันที่รูปร่างไม่สวย หรือ รูปร่างผิดปกติ
 • สีฟันไม่สวยงาม

ข้อดี

 • สวยงาม ลักษณะและความใสเหมือนฟันตามธรรมชาติ
 • มีความทนทานและยากต่อการติดคราบสีที่เกิดจากเครื่องดื่ม อาหาร และบุหรี่
 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสวยงามแก่ฟันและรอยยิ้ม
 • สามารถช่วยปรับแต่งรูปร่างของฟันให้มีความสวยงามขึ้น
 • มีการกรอแต่งฟันน้อย

ขั้นตอนการรักษา

 1. ทันตแพทย์จะทำการตรวจฟัน วิเคราะห์รอยยิ้ม และเทียบสีฟัน
 2. ทันตแพทย์จะกรอแต่งผิวฟันเพียงเล็กน้อยเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับเคลือบฟันเทียม อาจทำร่วมกับการฉีดยาชาเพื่อป้องกันการเสียวฟัน
 3. พิมพ์ปากเพื่อบันทึกฟันที่ได้รับการกรอแต่ง และส่งไปที่แลปทันตกรรมเพื่อผลิตชิ้นงาน
 4. ลองและยึดเคลือบฟันเทียมติดกับฟันแบบถาวร