ทันตกรรมทั่วไป

งานทันตกรรมทั่วไป
เป็นการให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสภาพช่องปาก การ ถ่ายภาพเอกซเรย์ การให้คำปรึกษาพร้อมวางแผนการรักษา เพื่อให้การรักษา เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การตรวจวินิจฉัยโรค
เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากที่สุด ช่วยในการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพ ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นต้องถ่ายภาพเอกซเรย์และพิมพ์ปากเพื่อช่วยในการวางแผนการรักษา

การขูดหินปูนและขัดฟัน
การขูดหินปูน เป็นวิธีในการกำจัดคราบหินปูนที่เกาะอยู่ตามบริเวณฟันและซอกฟัน โดยใช้อุปกรณ์ขูดหินปูนเพื่อทำการกำจัด คราบ
การขัดฟัน ภายหลังจากการขูดหินปูน ทันตแพทย์จะทำการขัดฟันด้วยผงขัดผสม ฟลูออไรด์ เพื่อกำจัดคราบสีจากอาหารที่ติดอยู่บนผิวฟันอีกที และทำให้ผิวฟันเรียบ รื่นยากต่อการที่คราบอาหารหรือหินปูนกลับมาติดอีกครั้งนอกจากนี้ในบางกรณี หากมีคราบสะสมที่เกิดจากการดื่มชา กาแฟ หรือการสูบบุหรี่ ยังสามารถทำความสะอาดได้โดยเครื่องมือที่เรียกว่า “Air-flow” ซึ่งเป็น อุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขัดฟัน เนื่องจากใช้แรงดันของน้ำ อากาศ ร่วมกับผงขัดที่มีความละเอียดสูง จึงทำให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดคราบติด แน่นได้เป็นอย่างดี

การอุดฟัน
การอุดฟัน เป็นการบูรณะฟันที่เสียหายจากฟันผุให้กลับมาทำหน้าที่ ได้ตามปกติ และมีรูปร่างเหมือนเก่า ในขณะเดียวกันก็ช่วยไม่ให้ฟันผุเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยจะ เป็นการกรอบริเวณที่ผุออกแล้วทำการอุดด้วยวัสดุทางทันตกรรม เช่น วัสดุ อมัลกัม วัสดุคอมโพสิตเรซินสีเหมือนฟัน